Bulevar maršala Tolbuhina 40/II, Novi Beograd

  2693-088 ; 2606-972 ; 069-870-15-09

AUTO-MOTO KLUB "Novi Beograd"

Međunarodna vozačka dozvola (MVD)

Međunarodna vozačka dozvola (MVD) izdaje se na osnovu Međunarodne konvencije o saobraćaju na putevima (Beč, 1968), a u skladu sa odredbama Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima I Zakona o poveravanju javnih ovlašćenja AMSJ (Službeni list SRJ broj 26/95). MVD je štampana na srpskom, francuskom, engleskom, španskom, ruskom i nemačkom jeziku.

Cena međunarodne vozačke dozvole je 2.000,00 dinara.


Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) (“žuta karta”)

Dozvola za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu (DTV) izdaje se na obrascu utvrđenom od strane međunarodnih organizacija AIT i FIA. DTV služi kao dokaz da vozač može da putuje tuđim vozilom u inostranstvo, na osnovu ovlašćenja koje mu je dao vlasnik vozila.

Cena dozvole za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu je 1.500,00 dinara.


Zelena karta osiguranja (ZK)

Ako se vozilom domaće registracije putuje u neke inostrane države, potrebna je zelena karta osiguranja koja u inostranstvu predstavlja isto što i polisa osiguranja u Srbiji.


Cena zelene karte je 2.000,00 dinara.