Bulevar maršala Tolbuhina 40/II, Novi Beograd

  2693-088 ; 2606-972 ; 069-870-15-09

Osiguranje vozila

Osiguranje vozila

Obavezno osiguranje (AO)

Za registraciju vozila uslov je da vozilo osigurate od auto-odgovornosti (AO) što se najčešće zove obavezno osiguranje vozila.

Polisom obaveznog osiguranja nadoknađuju eventualne štete koje vi nanasete trećim licima.

Vlasnik može birati osiguravajući zavod, pa mada su cene polise iste kod svih osiguravajućih zavodau našoj zemlji, naš Klub zastupa i preporučuje:
“AMS OSIGURANJE” ado, koje se istaklo korektnim i ažurnim isplatama šteta.
Uz polisu osiguranja neophodna je overena uplatnica na žiro račun osiguranja.

Za više informacija pozovite: 26-06-972

Auto kasko osiguranje (AK)

Ova vrsta osiguranja pokriva štete koje pretrpite na svom vozilu, a ne možete ih naplatiti po osnovu tuđe polise auto odgovornosti.

Pod štetama koje se naplaćuju podrazumevaju se lomovi, oštećenja, krađa vozila i sl.
Cena polise je zavisna od uslova pod kojim zaključujete AK osiguranje (visina učešća u šteti, iznos do koga nećete prijavljivati štetu, stepena zaštite vozila od krađe i vrste vozila u pogledu privlačnosti za krađu).

Uslovi, cene, rate i sve drugo što vas interesuje, mogu se dobiti samo tako što ćete posetiti naš Klub od 9-14,30 sati sa saobraćajnom knjižicom. Pritom ćemo vam dati pisanu ponudu za sve varijante, pa odluku donesite odmah ili naknadno.

Polisa se prodaje i na rate (najviše 12 rata). Cena polise je identična i sa ratama i pri plaćanju odjednom. Nisu potrebne nikakve posebne garancije (čekovi i sl.), jer dok uplaćujete rate, dotle ste i osigurani.

Prilikom zaključivanja AK osiguranja obavezno je fotografisati vozilo.

Za više informacija pozovite: 319-38-47

Inostrano osiguranje (“granično”)

Za sva vozila koja su registrovana u stranoj zemlji, a ucestvuju u saobracaju na našim putevima, moraju posedovati polisu obaveznog osiguranja važeću u našoj zemlji.

To je najčešće samo polisa izdata u jedoj od 33 zemlje potpisnice MA konvencije (vidi pod “zelena karta”) ili zelena karta izdata u stranoj zemlji koja nije potpisnica MA konvencije. Ukoliko strano vozilo nije iz zemalja potpisnica MA, a nema ni zelenu kartu, na granici pri ulasku u zemlju, mora kupiti polisu nekog našeg Osiguravajućeg zavoda, na određeno vreme, dok boravi u Srbiji.
Ukoliko se boravak produži, mogu je kupiti u našem Klubu, ili drugim organizacijama AMSS kao I u Osigur.organizacijama koja imaju takvo ovlašćenje.

Cena zavisi od vrste vozila i dužine boravka u našoj zemlji. Izražena je u evrima, a obračunava se u dinarima po srednjem kursu na dan uplate.

Primer za putnički automobile: (trenutno važeća cena)
1 mesec  156 evra
2 meseca 234 evra
3 meseca  311 evra
6 meseci  544 evra

Za više informacija pozovite: 319-38-47

Zdravstveno-putno osiguranje

AMSO vam pruža mogućnost kupovine polise Zdravstveno-putnog osiguranja po izuzetno povoljnim cenama na svim prodajnim mestima, kao i na graničnim prelazima koji su predstavljeni na sajtu. Ovu uslugu možete dobiti i u našem Klubu.

Iako nezgode na putevima nisu česta pojava, one su ipak moguće. Važno je razmisliti kome poveravate brigu o onome što je najbitnije, a to je vaše zdravlje. Ne oslanjajte se na parolu „valjda se to meni neće dogoditi“.

Dobrovoljno zdravstveno-putno osiguranje namenjeno je svim našim građanima koji putuju u inostranstvo. Ono pokriva slučajeve hitne medicinske pomoći zbog bolesti osiguranika ili posledice nesrećnog slučaja uključujući bolničko lečenje, prevoz do bolnice ili do mesta boravka, troškova lekova i medicinskih pomagala, hitne stomatološke tretmane i mnoge druge, do maksimalnog iznosa od 30.000 evra.

Pravo korišćenja polise se ostvaruje prema Uslovima AMS osiguranja, koje možete dobiti prilikom zaključivanja polise.

Ukažite nam Vaše poverenje!